De fit bij uw organisatie.

Om succesvol te zijn moeten de oplossingen passen bij de inrichting en competenties van het organisatiemodel. Wij zorgen dat het bij u gebeurt. Als pragmatisch marketingadviesbureau zoeken wij strategische- en innovatieve oplossingen die uw organisatie met of zonder ondersteuning kan realiseren.

Meer weten?

De commerciële strategie.

Zowel commerciële bedrijven als non-profit instellingen werken vanuit een commerciële strategie. OPUS ondersteunt uw organisatie bij het ontwikkelen en beoordelen van strategische commerciële keuzes. Dit kan onderwerpen betreffen als: positionering, product-/dienstaanbod, (online) distributiekanalen en de organisatie zelf. Met het doel om uw relaties en doelgroep effectiever te bereiken.

Waar bestaat de strategie uit?

Hieronder zullen we deze onderdelen toelichten.

Beoordelen strategie

Gestructureerd overzicht van de sterkten en zwakten van uw organisatie.

Marktverkenning

Bepalen van een effectieve commerciële strategie voor uw organisatie.

Beoordeling strategie.

Bij een strategische beoordeling maken wij een gestructureerd overzicht van de sterkten en zwakten van uw organisatie en de kansen en bedreigingen van uw omgeving. Daaruit destilleren wij voor u  de meest kansrijke opties. Deze strategie is toetsbaar aan data die klanten en prospects achterlaten in hun onlinegedrag: bijvoorbeeld websitebezoek, koopgedrag, betaalgedrag en social media gedrag.

Marktverkenning.

Voor het opzetten van een effectieve commerciële strategie is inzicht in de markt een voorwaarde. Vaak is binnen organisaties meer (klant)data en kennis aanwezig van de markt dan wordt vermoed. Wij voeren exploratieve data-onderzoeken uit die patronen en verbanden tonen die vervolgens helpen om de commerciële aanpak te optimaliseren. Daarnaast is het beeld dat uw klanten van u hebben van belang. Wij onderzoeken en presenteren een objectieve indruk van wat de markt denkt van uw merk of organisatie.

Onze overige diensten.

Marketing

De juiste online vertaling van uw strategie.

Lees meer

A.I.-training

Gebruik van AI (zoals ChatGPT) om marketing efficiënter te maken.

Lees meer

Coaching

Als ervaren marketingprofessionals staan we voor u klaar.

Lees meer

Neem contact met ons op.

Neem contact met ons op.